สิ่งที่คนคนวัยทำงานไม่รู้เกี่ยวกับภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพ

ในยุคปัจจุบันที่การทำงานกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิต คนวัยทำงานจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เกิดจากความเครียด การนั่งทำงานนานๆ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ปัญหาสุขภาพเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วย หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่โรคเรื้อรังที่ร้ายแรงได้